Regulamin

Regulamin sklepu

1.Dane firmy

Właścicielem internetowego sklepu wędkarskiego www.GPbaits.pl jest firma

GP baits Grzegorz Pryszcz

Ruda Ślaska 41-707

Ul. Strzelecka 33

Tel. +48 664664502

E-mail: gpbaits@gmail.com

www.gpbaits.pl

NIP: 6412259101

2. Rejestracja

Rejestracja jest bezpłatna. Użytkownik rejestrując się w sklepie internetowym jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikowania danych osobowych drogą telefoniczną. Rejestracja jest jednoznaczna z oświadczeniem przez Użytkownika, iż zapoznał się z regulaminem sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji zakupów. 

Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie.  Osoby poniżej 18-go roku życia powinny posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na użycie lub podanie jakichkolwiek danych osobowych na tej stronie. 

Dzieci poniżej 13 lat w świetle prawa nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, nie mogą więc rejestrować się w naszym sklepie, ani brać udziału w promocjach i konkursach organizowanych na naszej stronie internetowej. Jeśli rodzic lub opiekun prawny dziecka poniżej 13-go roku życia stwierdzi, że dziecko udzieliło na naszej stronie informacji identyfikujących, powinien poinformować nas o tym, że chce usunięcia tych danych z naszej bazy danych. Po takiej informacji, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 4. Składanie zamówień i zakupy.

Wszelkie transakcje związane z zakupami w naszym sklepie są przeprowadzane w języku polskim i rozliczane w  złotówkach. Przed realizacją transakcji kontaktujemy się z Klientem, by potwierdzić ważność złożonego zamówienia. Jeśli zaistnieje taka konieczność, to do momentu wysyłki zamówienie można zmienić.

Zamówienia można składać za pośrednictwem: 

* sklepu internetowego, 

* poczty elektronicznej gpbaits@gmail.com tytule wiadomości należy zaznaczyć, że jest to zamówienie ze sklepu internetowego

* telefonicznie 664664502

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego. Po otrzymaniu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail.
Osoby składające zamówienie bezpośrednio poprzez sklep internetowy, które podadzą adres e-mail będą automatycznie otrzymywać na podaną skrzynkę list potwierdzający złożenie zamówienia oraz jego status. 
W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz produktów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób dostawy. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin,  nie będą realizowane. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

UWAGA ! Nie ma w naszym sklepie minimalnej kwoty zamówienia.

5. Czas Realizacji zamówień, koszty wysyłki, dostawa.

Terminem realizacji zamówienia jest czas upływający od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania produktu przez sklep. Czas ten jest wyrażany w dniach roboczych i jest zależny od sposobu dostawy oraz dostępności produktów. Sklep zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych, jak brak produktu u producenta (wyczerpany nakład). O wznowieniu nakładu Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie, po otrzymaniu takiej informacji przez sklep.

Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. 
W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.  Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu zareklamowanej przesyłki ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie Sklepu zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym niż odbiór przesyłki należy postępować wg zasad gwarancji.

W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.  

 6. Ceny oraz formy płatności.

Wszystkie ceny są podawane w złotówkach i zawierają podatek VAT. Do wartości zamówionych produktów doliczyć trzeba koszt spedycji zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

Na chwilę obecną dostępne są formy płatności:

- Osobiście gotówka

- przy odbiorze płatność za pobraniem

- przelewem (przedpłata) 

W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon, lub na wyraźne żądanie Klienta - faktura VAT)

7. Zwrot towarów.

 W przypadku rezygnacji z zakupionego towaru: Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient może zrezygnować z kupionego produktu w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki, bez podania przyczyn rezygnacji. Rezygnacja możliwa jest tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani w żaden inny sposób naruszony. Produkt powinien być zwracany w, oryginalnym opakowaniu, wraz z otrzymaną w przesyłce fakturą lub paragonem oraz wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu towaru. Koszt zwrotu towaru  pokrywa kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sklep zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres Sklepu.

9. Postanowienia końcowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wszelkie podawane dane osobowe służą wyłącznie do realizacji zamówienia i  nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Ponadto osoba zarejestrowana ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, może je edytować, poprawiać oraz usunąć.

Sklep informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep dane osobowe, ich zmiany lub  całkowitego usunięcia z systemu.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu  Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.gpbaits.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.